2024. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   20. märts 2024, 18:39

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra.

Riikliku noortespordi toetuse jagamist reguleerivad aktid on:
1) 2024. aasta riigieelarve seadus.
2) Kultuuriministri määrus 21.12.2012 nr 12
3) EOK ja Sõudeliidu vahel 13.02.2024 sõlmitud spordiala noortespordi toetuse leping 4-5/2024/67.
4) Sõudeliidu juhatuse otsus 2024-02e, 20.03.2024

Eeltoodud aktide alusel eraldatakse Sõudeliidule riikliku noortespordi toetust summas 24 919€. Tulenevalt seadusest on alaliit kohustatud vähemalt 75% toetussummast jagama noortespordiga tegelevate klubide vahel ja 25% on õigus jätta alaliidu käsutusse koondiste lähetamisega seotud kulude katteks. Sõudeliidu juhatuse otsustega on läbi aegade vastav proportsioon olnud 80:20.

Seega 20234. aasta toetusest 80% ehk 19 935€ jaotatakse klubide vahel ning 20% ehk 4 984€ jääb alaliidu käsutusse.

Toetus kantakse klubidele üle 20.03.2023

Dokumendi täisteksti on leitav SIIT

Riikliku noortespordi toetuse jaotuse koond: