Eesti Sõudeliit kuulutab välja III ja IV taseme sõudetreenerite tasemekoolituse

Eesti Sõudeliit   |   9. okt. 2019, 16:10

SÕUDMIS- JA AERUTAMISTREENERITE KUTSE TASEMEKOOLITUS
27.oktoober-15. detsember 2019 Tartus

III-IV tase

Koolituse läbiviija: MTÜ Terviselabor, Eesti Sõudeliit

Kuulajad:
Eesti sõudetreenerid, sportlased, kehalise kasvatuse õpetajad, lapsevanemad ja sportlased kes soovivad jätkata tööd sõudetreenerina.
Eesmärgid:
1. Sõudetreener on teadlik sõudmise üldisest arengust ja valdab terminoloogiat;
2. Sõudetreener oskab komplekteerida noorte treeningurühma ja läbi viia noorsportlaste treeningut ja valmistuda ette võistlusteks
3. Sõudetreener tunneb kehaliste võimete arendamise põhireegleid.
Koolituse maht: 60 ak. tundi (40 ak. tundi + 20 ak.h iseseisva tööd) + 10 tundi (5 aste)
Koolituse aeg:    27.10 – 15.12.2017

Koolituse toimumise koht: Ujula 4, Tartu
Registreerumistähtaeg: 22.10.2018

Koolituse hind:   300 (kolmsada) €

Täiendav info ja registreerimine: priit.purge ( ät ) ut.ee, tel: 5836 3080

2019_Sõudetreenerite tasemekoolitus_iii-iv-tase_kava