Olümpiasõudmise seniseid põhimõtteid võidakse reformida

Vahur Mäe, toimetaja   |   1. dets. 2013, 19:41

Lähenevate 2016. aasta Rio olümpiamängude valguses diskuteerivad kõrged spordiametnikud spordipeole kvalifitseerumise ning reeglistiku teemadel. Ka rahvusvaheline sõudeliit on saanud ROK-ilt vastavasisulise märguande koos mitmete soovitustega.

2016 Rio OM logoMaailma sõudespordi katuseorganisatsioon FISA on saanud rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt palve esitada neile lähiajal mängudele kvalifitseerumise skeem. Ühena on tehtud ka ettepanek, mille kohaselt tuleb nüüdsest rohkem sootasakaalule mõelda, tuues Rio sõudevetele varasemast rohkem naissportlasi. Põhjendusena tuuakse sõudmise konservatiivne lähenemine ning viidatakse, et iidne ala olevat ühena vähestest liiga meessoo keskne, sest ligi 2/3 suurvõistlustel võistlejatest on mehed.

Sarnaselt Londoni mängudega jääb paika sõudesportlaste arvuline limiit, mistõttu taas lubatakse võistlema 550 atleeti 14 paadiklassis – neist 8 on mõeldud meestele ning 6 naistele. Lisaks loodetakse, et sõudmises suureneb ka riikide kandepind, kuna Londonis oli esindatud vaid 58 rahvust.

Tulenevalt eeltootud murekohtadest on FISA juhtkond pöördumas üldkogu poole ettepanekutega suurendada naiste osalust olümpiamängudel 40%-ni, andes nii neile 23 lisakohta. Uuendusena nähakse ette ka riikide koondistele paatkondade lae võimalikku kehtestamist ning Okeaania piirkonna kvalifikatsioonisüsteemi muutmist selliselt, et see poleks enam nii Austraalia ning Uus-Meremaa keskne.

Arutellu on kaasatud ka rahvuslikud alaliidud, kellelt oodatakse ettepanekuid 15. detsembriks.