Selgus Pärnusse rajatava Rääma sõudekeskuse arhitektuurikavand

Vahur Mäe, toimetaja   |   22. veebr. 2018, 23:24

Neljapäeval, 22. veebruaril, kuulutati Tallinnas Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Sõudeliidu ruumides pidulikult välja Pärnusse rajatava uue Rääma Sõudekeskuse arhitektuurikonkursi tulemused, mille võitis ideekavand pealkirjaga Vesilik.

Kavandi autorid on Karli Luik, Johan Tali, Kirke Päss, Mae Köömnemägi ja Harri Kaplan arhitektuuribüroost Molumba OÜ. Sõudekeskus ehitatakse valmis kahes etapis. Möödunud aasta oktoobris allkirjastati Pärnu Linnavalitsuse, Kultuuriministeeriumi ja MTÜ Pärnu sõudeklubi poolt ühiste kavatsuste protokoll, mille alusel finantseeritakse ja ehitatakse aastatel 2018 ja 2019 välja sõudekeskuse elling ja peahoone kogusummas kuni 2,4 miljonit eurot. Teise etapi finantseerimine ja ehitusperiood on veel lahtised, ent tulevikus vajab keskust funktsionaalset laiendust.

Vaade uuele keskusele jõelt

Pärnu Sõudeklubi president Toomas Rapp selgitas, et konkursile laekunud kümme võistlustööd ületasid klubi ootused nii tööde arvu, kui ka arhitektide loominguliste lahenduste osas, mis kohati kompasid ja ületasid lähteülesande piire. „I preemia töö eristus selgelt läbimõeldud ruumilise lahenduse poolest, sealhulgas on olemas reaalne kava, kuidas ehitada peahoone kahes eraldi toimivas ehitusjärgus. Loodame, et edasise koostööga saavutame eesmärgile ja soovitud funktsioonidele ideaalilähedaselt realiseeruva lahenduse. Kiidan kõiki osalenud võistlustöid ja arhitekte, kuna töödest kumas tõesti läbi soov leida sõudespordi vajadustele vastavaid parimaid lahendusi,“ sõnas Rapp.

„Pärnu linn, Kultuuriministeerium ja Pärnu Sõudeklubi leppisid juba läinud aasta sügisel kokku Pärnu Rääma Sõudekeskuse rekonstrueerimise põhimõtted. Pärnu linna poolt soovime töödega planeeritud ajagraafikus püsida ning tähtaegselt ühiselt kokkulepitud eesmärgini jõuda,“ kinnitas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

„Konkursi võitnud lahendus on pragmaatiline, dünaamiline ja atraktiivne,“ sõnas žürii liige, Kultuuriministeeriumi arhitektuurinõunik ja arhitekt Indrek Rünkla. „Ühelt poolt loob ta lisatüki avalikku ruumi kahe ploki vahele. Teiselt poolt saab seda tänu etappideks laotunud korpustele hästi kohandada vastavalt eelarve ja programmi piirangutele. Lihtne fassaadikäsitlus võimaldab ühtlustada olemasoleva töökoja ja rajatava ellinguhoone ilmed ühtseks tervikuks“, kinnitas žürii liige.

Keskus saab sõudebasseini

Žürii otsusel pälvis töö „Vesilik“ esikoha preemia summas 9000 eurot. Teise preemia vääriliseks tööks osutus ideekavand märgusõnaga Alcedo Atthis, mille autoreid Olavi Kukke ja Mari-Liis Vundeitr arhitektuuribüroost Trilog Studio OÜ premeeriti 6000 euroga.

Kolmanda koha preemia summas 4500 eurot määrati ideekavandile Coxed Eight, mille autorid on Emil Urbel ja Kristjan Naaris arhitektibüroost Emil Urbel OÜ.

Lisaks märgiti ära ka võistlustöö TippTopp (Part OÜ, autorid Sille Pihlak, Siim Tuksam, Ivo Heinrich Arro), mis jättis töödega tutvunud klubi noorsõudjatele kustumatu mulje.

Arhitektuurivõistluse korraldas MTÜ Pärnu Sõudeklubi koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.


Postituse fotod: Arhitektuuribüroo Molumba OÜ