Akadeemiline sõudmine

image_pdfimage_print

Terminoloogiast

Termin “akadeemiline sõudmine” on eesti keelde tulnud läbi vene keele, milles “гребля” tähendab aerutamist ja “академическая гребля” sõudmist.

Inglise keeles on sõudmist puudutavalt kasutuses 2 terminit:”rowing” – üksikaerusõudmine ja “sculling” paarisaerusõudmine. Eesti keeles sellist erisust ei ole.

Kõnekeeles on “aegade algusest” olnud kasutusel lühem termin – “sõudmine” kuid samas teatud olukordades on vaja kasutada pikemat terminit eristamaks sõudmist kui olümpia ala muudest sõudmise liikidest nagu meresõudmine või rahvapaadi sõudmine. 

Paadiklassid

NimetusNimetus
inglise
keeles
Tähis1

Pikkus2
(m)

Min kaal3
(kg)

ÜhepaatSingle Sculls1x8,214
1x_yhene
Paarisaeruline kahepaatDouble Sculls2x10,427
2x_paariskahene
Üksikaeruline
roolijata kahepaat
Pair2-10,427
2-_roolijata_kahene
Üksikaeruline
roolijaga kahepaat
Coxed Pair2+10,432
2_roolijaga_kahene
Paarisaeruline neljapaatQuadruple Sculls4x13,452
4x_paarisneljane
Üksikaeruline
roolijata neljapaat
Four4-13,450
4-_roolijata_neljane
Üksikaeruline
rooljaga neljapaat
Coxed Four4+13,751
4_roolijaga_neljane
 
KaheksapaatEight8+19,996
8_kaheksane
1 Eristamaks meeste ja naiste paadiklasse lisatakse tähise ette vastavalt M või W
M1x, M2x … M8+;
W1x, W2x … W8+
Kergekaalupaadiklassides LM1x jne, LW1x jneU23 vanuseklassis:
BM1x, BM2x … BM8+
BW1x, BW2x …BW8+
Kergekaalu paadiklassides BLM1x jne, BLW2x jneNoorte vanuseklassis (U19), inglise keeles Juniors
JM1x, JM2x … JM8+
JW1x, JW2x… JW8+
2 Pikkused on orienteeruvad. Reeglitega on sätestatud vaid minimaalne pikkus -7,20 m ning maksimaalne pikkus 11,90 m, mis tähendab, et kaheksapaat  peab koosnema kahest sektsioonist. Viimane nõue on kehtiv OM-l, MM-l ja MK etappidel.
3 Paatide minimaalne kaal on reeglitega määratud ning seda kontrollitakse.
 

Kaalukategooriad

Kergekaal:
Kergekaalu paatide meeskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 70 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 72,5 kg, 
naiskonna liikmete keskmine kaal ei tohi ületada 57 kg ja üksiksõudja kehakaal ei tohi ületada 59 kg.
Kergekaalu paadiklasside tähises on lisatud “L”

Absoluutkaalukategoorias mingeid piiranguid ei ole

Kvalifikatsioonisüsteem

Sõudmise tiitlivõistlustel sõidetakse välja kõik kohad. Kuna distantsile mahub korraga võistlema 6 paati, siis on võitjate väljaselgitamiseks kehtestatud edasipääsusüsteem (ing.k “progression system“).

vt FISA Rule Book, Appendix 12 – Progression system
MK-etappidel ja kontinentaalsetel MV-l on kasutusel lühendatud edasipääsusüsteem
vt FISA Rule Book, Appendix 17 – World Rowing Cup progression system

Paatkonnad jaotatakse eelsõitudesse ning tulenevalt osavõtjate arvust toimub edasipääs allpool toodud variantide alusel.

Termineid ja sõnaseletusi:

HHeatEelsõit
RRepechageVahesõit
  Vahesõidu mõte on anda igale osavõtjale, kes ei pääsenud otse järgmisesse raundi, nö teine võimalus. Ühtlasi on see ka loosimisest ja ilmastikust tingitud võimaliku ebavõrdsuse tasandamiseks/ellimineerimiseks.
QQuarterfinalVeerandfinaal
 QF ABCDABCD-veerandfinaalid (kohad 1-24)
 QF EFGHEFGH-veerandfinaalid (kohad 25-48)
SA/BSemi-finals for finals A&BPoolfinaal A- ja B-finalistide selgitamiseks (kohad 1-12)
SC/DSemi-finals for finals C&DPoolfinaal C- ja D-finalistide selgitamiseks (kohad 13-24)
jne jne
FAFinal A A-finaal (kohad 1-6)
FBFinal BB-finaal (kohad 7-12)
FCFinal CC-finaal (kohad 13-18)
jne  
TTTime TrialEraldistart
ELMEliminatedEemaldatud / välja jäänud
PPreliminary RaceSõit radadele (6 või vähema osavõtja korral)
Variant 1:7-8 registreerunut
Formaat:
 • kaks eelsõitu
 • üks vahesõit
 • poolfinaale ei toimu.
Eelsõidud:Iga eelsõidu 1. läheb otse A-finaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
Vaheõit:Vahesõidu 1-4 lähevad edasi A-finaali;
kui on 8 registreerunut, lähevad ülejäänud edasi B-finaali.
Variant 2:9-10 registreerunut
Formaat:
 • kaks eelsõitu,
 • üks vahesõit,
 • poolfinaale ei toimu.
Eelsõidud:Iga eelsõidu 1-2 lähevad otse A-finaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitu
Vaheõit:Vahesõidu 1-2 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 3:11-12 registreerunut
Formaat:
 • kaks eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • poolfinaale ei toimu.
Eelsõidud:Iga eelsõidu 1.otse A-finaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
Vahesõit:Iga vahesõidu 1-2 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 4:13-15 registreerunut
Formaat:
 • kolm eelsõitu,
 • üks vahesõit,
 • kaks A/B-poolfinaali.
Eelsõidud:Iga eelsõidu 1-3 lähevad otse A/B-poolfinaali; ülejäänud lähevad edasi vahesõitu.
Vahesõidud:Vahesõidu 1-3 lähevad edasi A/B poolfinaali;
kui on 14 või 15 registreerunut, siis ülejäänud lähevad edasi C-finaali.
Poolfinaalid:Iga A/B-poolfinaali 1-3 lähevad edasi A-finaali; ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 516-18 registreerunut
Formaat:
 • kolm eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • kaks A/B-poolfinaali
Eelsõidud:Iga eelsõidu 1-2 lähevad otse A/B-poolfinaali, ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
Vahesõidud:Iga vahesõidu 1-3 lähevad edasi A/B poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi C-finaali.
Poolfinaalid:Iga poolfinaali 1-3 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Variant 6:19-20 registreerunut
Formaat:
 • neli eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • kaks A/B poolfinaali,
 • kaks C/D poolfinaali.
Eelsõidud:Iga eelsõidu kaks paremat pääsevad edasi A/B poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
Vahesõidud:Iga vahesõidu kaks esimest meeskonda pääsevad A/B poolfinaali; ülejäänud lähevad edasi C/D-poolfinaali.
Poolfinaalid:Iga A/B poolfinaali kolm esimest meeskonda lähevad edasi A-finaali; ülejäänud lähevad edasi B-finaali.

Iga C/D poolfinaali viimane meeskond läheb edasi D-finaali, ülejäänud lähevad  C finaali.

Variant 7:21-24 registreerunut
Formaat:         
 • neli eelsõitu,
 • neli vahesõitu,
 • kaks A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D-poolfinaali.
Eelsõidud:Iga eelsõidu võitja läheb edasi A/B-poolfinaali;
ülejäänud lähevad edasi nelja vahesõitu
Vahesõidud:Iga eelsõidu kaks paremat lähevad edasi A/B-poolfinaalidesse;
ülejäänud lähevad edasi C/D-poolfinaalidesse.
Poolfinaalid:Iga A/B-poolfinaali kolm esimest meeskonda lähevad edasi A finaali; Ülejäänud lähevad edasi B finaali.
Iga C/D-poolfinaali 3 esimest lähevad edasi C finaali;
ülejäänud lähevad D finaali.
Variant 8:25-26 registreerunut
Formaat:
 • viis eelsõitu,
 • üks vahesõit,
 • neli veerandfinaali,
 • kaks  A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D poolfinaali.
Eelsõidud:Iga eelsõidu neli paremat lähevad edasi veerandfinaalidesse; ülejäänud lähevad vahesõitu.
Vahesõit:Neli esimest meeskonda lähevad edasi veerandfinaali; ülejäänud lähevad edasi E-finaali.
Veerandfinaalid:Iga veerandfinaali kolm esimest lähevad edasi A/B-poolfinaali, ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaali.
Poolfinaalid:Iga A/B-poolfinaali kolm esimest paatkonda pääsevad A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
Iga C/D poolfinaali 3 esimest lähevad edasi C-finaali; ülejäänud lähevad edasi D-finaali.
25 registreerunu korral läheb iga C/D-poolfinaali viimane edasi E-finaali.
Variant 927-30 registreerunut
Formaat:
 • viis eelsõitu,
 • kaks vahesõitu,
 • neli veerandfinaali,
 • kaks A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D-poolfinaali
Eelsõidud:Iga eelsõidu neli paremat pääsevad edasi veerandfinaali;
ülejäänud lähevad edasi vahesõitudesse.
Vahesõidud:Iga vahesõidu kaks paremat paatkonda pääsevad edasi veerandfinaali;
ülejäänud pääsevad E-finaali.
Veerandfinaalid:          Iga veerandfinaali kolm  paremat meeskonda lähevad edasi A/B-poolfinaalidesse;
ülejäänud lähevad edasi C/D poolfinaali.
Poolfinaalid:A/B-poolfinaali kolm paremat meeskonda lähevad edasi A- finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.

C/D poolfinaali kolm paremat lähevad edasi C-finaali, ülejäänud lähevad D-finaali.

Variant 10:31-36 registreerunut
Formaat:         
 • Kuus eelsõitu,
 • kolm vahesõitu,
 • neli veerandfinaali,
 • kaks A/B-poolfinaali,
 • kaks C/D-poolfinaali,
 • kaks E/F-poolfinaali.
Eelsõidud:       Iga eelsõidu 1-3 lähevad otse veerandfinaalidesse.
Vahesõidud:Iga vahesõidu 1-2 lähevad edasi veerandfinaali; ülejäänud lähevad E/F-poolfinaali.
Veerandfinaalid:Iga veerandfinaali 1-3 lähevad edasi A/B-poolfinaali, ülejäänud paatkonnad lähevad edasiC/D-poolfinaali.
Poolfinaalid:A/B-poolfinaalide 1-3 lähevad edasi A-finaali, ülejäänud lähevad edasi B-finaali.
C/D-poolfinaalide 1-3 lähevad edasi C-finaali, ülejäänud lähevad edasi D-finaali.
E/F-poolfinali 1-3 lähevad edasi E-finaali, ülejäänud lähevad F-finaali.31 registreerunu korral läheb iga E/F poolfinaali viimane edasi F-finaali.
  
Variant 11:37 kuni 40 registreerunut
Formaat:
 • 8 eelsõitu
 • 4 vahesõitu
 • 4 veerandfinaali
 • 2 A/B-poolfinaali
 • 2 C/D-poolfinaali
 • 3 E/F/G-poolfinaali
 • A-, B,- C-, D-, E-, F-, G-finaalid
Variant 12:41 kuni 48 registreerunut
Formaat:
 • 8 eelsõitu
 • 8 vahesõitu
 • 4 ABCD-veerandfinaali
 • 4 EFGH-veerandfinaali
 • 2 A/B-poolfinaali
 • 2 C/D-poolfinaali
 • 2 E/F-poolfinaali
 • 2 G/H-poolfinaali
 • A-, B,- C-, D-, E-, F- ,G-, H-finaalid
Variant 13:49 ja rohkem registreerunut
Formaat:
 • Eraldistart
 • 8 eelsõitu
 • 4 ABCD-veerandfinaali
 • 4 EFGH-veerandfinaali
 • 2 A/B-poolfinaali
 • 2 C/D-poolfinaali
 • 2 E/F-poolfinaali
 • 2 G/H-poolfinaali
 • A-, B,- C-, D-, E-, F- ,G-, H…jne-finaalid
Eraldistardid:48 parema tulemusega paatkonda loositakse 8-sse eelsõitu
Eelsõidud:iga eelsõidu 3 paremat lähevad edasi ABCD-veerandfinaali, 4-6 lähevad edasi EFGH-veerandfinaali
… jne