Tippsportlaste haridusstipendium 2016/2017 kevadsemestril

Eesti Sõudeliit   |   17. jaan. 2017, 18:11
Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2016/2017. õppeaasta kevadsemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
–  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
–  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
–  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
–  ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid
Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
–  avalik-õiguslikus ülikoolis
–  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
–  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
–  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
–  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
–  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt  31.jaanuariks 2017  digiallkirjastatult e-postile: natalja (ät) eok.ee

Avalduses tuleb ära märkida:
Ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

NB!
Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.
Korduvtaotlejatel lisada juurde 2016/2017 sügissemestri akadeemiline õiend.
Lisainfo:
Natalja Inno
Büroojuht
+372 5556 6404
Eesti Olümpiakomitee
Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn
www.eok.ee