„ Tulevase treeneri õppestipendiumi“ konkurss 2019/2020 õppeaastaks

Eesti Sõudeliit   |   21. sept. 2019, 01:28

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi Bakalaureuse taseme vähemalt teise õppeaasta üliõpilastele:
– kes õpivad treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti või välisriigi avalik-õiguslikus või eraülikoolis;
– kes asuvad kaitsma Bakalaureuse kraadi 2020. või 2021. aasta suvel ja plaanivad rakendada omandatud teadmised ning oskused treeneritöös.

Stipendiumi eesmärk:
Luua stipendiaatidele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele:
– omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav spordialaliit;
– on Bakalaureuse taseme vähemalt teise õppeaasta üliõpilane ja õpib treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool;
– ta esitab stipendiumikomisjonile essee treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele treenerina;
– järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele.

Avalikul stipendiumikonkursil osaleva üliõpilase eelisteks stipendiumikonkursil on, kui:
– tal on kehtiv treenerikutse või ta on asunud taotlema treenerikutset;
– ülikool annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse;
– vastav spordialaliit annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse

Stipendiumi suurus on 300.- eurot kuus, kokku 3 600.- eurot eelolevaks 12 kuuks. Stipendium makstakse välja kahes osas, kolme kuu stipendium 2019.a oktoobris ja ülejäänud stipendiumi osa 2019.a detsembris juhul, kui stipendiaat vastab jätkuvalt stipendiumikonkursi tingimustele.

Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt allkirjastatuna: Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusele hiljemalt 01. oktoobriks 2019. a e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee

Avalduses tuleb ära märkida: Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala, ülikool ja õpitav eriala.

Täiendav info:
Liisa Roos
Spordikoolituse ja – Teabe SA
Treenerikutsete peaspetsialist
Tel: +372 5180769