2018. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   30. märts 2018, 18:24

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra Sõudeliidu klubide vahel.

Riikliku noortetoetuse jagamist reguleerivad aktid on:

1) 2018. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud antava sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
2) Kultuuriministri  käskkiri nr 35, 26.02.2018.
3) Kultuuriministeeriumi ja Sõudeliidu vahel 09.03.2018 sõlmitud Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 7-10/177

Eeltoodust lähtudes on Sõudeliidu juhatus otsustanud, et riigi poolt eraldatud noortespordi toetus summas 20’761€ jaotatakse 80% ulatuses klubide vahel ja 20% jääb alaliidule noortekoondiste lähetamisega seotud kulude katteks. Loe dokumendi täisteksti SIIT