Matti Killing pälvis eliittreeneri kutsetaseme

Vahur Mäe, toimetaja   |   2. dets. 2016, 21:08

Reedel jõudsid esimeste Eesti treeneritena kaheksanda ehk eliittreeneri tasemeni sõudetreener Matti Killing ja purjetamistreener Rein Ottoson.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on Eesti esimeste eliittreeneri kutsetasemete väljaandmise hetk märgilise tähendusega. „Kõrgeima kutsetaseme on välja teeninud treenerid, kelle töö on mõjutanud mitmeid põlvkondi ja kelle osas saab täie kindlusega öelda, et nad on oma erialal maailma tipptasemel professionaalid. Nähtav osa Mati Killingu ja Rein Ottosoni edukast tegevusest treenerina on sportlaste ja võistkondade võidetud tiitlivõistluste medalid. Samas on mõlemad mehed pikki aastakümneid panustanud südamega ka Eesti spordi järelkasvu arengusse ja Eesti spordi juhtimisse ning on olnud ka rahvusvahelisel areenil nõutud eksperdid. Usun, et eliittreenerid Killing ja Ottoson on läbi oma seniste tegevuste ja saavutuste suurepärasteks eeskujudeks ning nende edu innustab edasi pürgima paljusid Eesti treenereid,” ütles Sõõrumaa.

2016 Eliittreenerid Urmas Sõõrumaa Matti Killing Rein Ottoson

EOK president Urmas Sõõrumaa ning vastsed eliittreenerid Killing ja Ottoson. Foto: Aivo Normak, EOK

Usutluses EOK-le märkis Rios neljapaadi pronksmedalile aidanud Matti Killing, et  tegu on suure au ja tunnustusega. “Oma 50-aastase treeneritöö kogemuse juures olen püüdnud alati järgida põhimõtet, et tehtud töö oleks jätkusuutlik. Treeneritöös tähendab see sportlase potentsiaali hindamist pikemas perspektiivis kui üks või kaks hooaega. Vastavalt sportlase vanusele tuleb talle anda oma ülesanne ja seada mõistlikud eesmärgid. Kui eesmärgiks on tipptulemused täiskasvanute klassis, siis tuleb seda kõike arvesse võtta juba noorte treenimise juures. Leian, et oma tööd tuleb teha nii, et keegi saaks selle ühel hetkel üle võtta – et oleksid olemas sinu töö jätkajad. Seda saab saavutada läbi kogemuste järjepideva jagamise ja uue põlvkonna tegijate usaldamise,“ rääkis Killing.

Rein Ottoson tänas südamest niivõrd erilise tunnustuse eest. “Minu treeneritöö aluseks on olnud õppimine. Läbi kogu treenerikarjääri olen püüdnud kõigilt oma kolleegidelt nii purjetamises kui ka teistelt spordialadelt õppida. Manitsen oma treeneritest õpilasi, et kedagi kopeerida või matkida ei tohiks. Iga treener peab leidma oma lähenemise, mis toimib. Kellegi teise jäljendamine ei vii tippu. Igast süsteemist on võimalik leida mingi iva, mis just sinu spordialal ja sinu sportlaste puhul võiksid olla tõhusaks abiks. Edu aluseks spordis on järjepidevus, kannatlikkus ja leidlikkus rakendada õigel ajal ja kohas metoodikat, mis tulemuseni viib. Olen õnnelik, et mul on tervist ja võimalusi ka pensionärina Eesti purjetamise ja spordi arengule jätkuvalt kaasa aidata,“ ütles Ottoson.

Eliittreeneri kutsetase antakse oma ala tippekspertidele, kellel on maailmatasemel kutsealased tipposkused ja -teadmised ning kes on tegutsenud treenerina kestvalt ja akadeemiliselt kõrgtasemel. Täna Eestis esimestena kõrgeima treenerikutsetasemeni jõudnud treenerid Matti Killing ja Rein Ottoson on rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kelle sportlased on nende kõrget kvalifikatsiooni läbi tiitlivõistluste medalivõitude korduvalt ka tõendanud.

Treeneritele annab Eestis kutsetaseme Eesti Olümpiakomitee. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK koostöös spordialaliitudega moodustanud kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Eestis on kehtiva kutsetunnistusega treenereid 3402, kellest kaheksanda tasemega on nüüdsest 2, seitsmenda tasemega 181, kuuenda tasemega 689 ja viienda tasemega 1026 treenerit.