In Memoriam: Nikolai Varb

Eesti Sõudeliit   |   15. mai 2017, 17:00

11. mail 2017 lahkus meie hulgast Eesti Sõudeliidu ekspresident Nikolai Varb (3. VIII 1931 – 11. V 2017).

Aastatel 1979–1988 oli Nikolai Varb Eesti Sõudespordiföderatsiooni presiidiumi esimees, ametis, mis tänases mõistes vastab Eesti Sõudeliidu presidendi ametile. Nikolai Varb oli üks nendest kes aitas taastada 1938.aastal asutatud Eesti Sõudeliitu ning oli ühtlasi ka aastast 1988 kuni 1991 taasasutatud Eesti Sõudeliidu esimene president.

Lisaks Sõudeliidu juhtimisele on ta olnud 1970–1990 Mootorispordiföderatsiooni aseesimees ning 1973–96 Kalevi Kesknõukogu presiidiumi liige ühtlasi ka Kalevi auliige aastast 1966. 

Eesti Sõudeliit ja Eesti sõudeüldsus avaldab kaastunnet omastele.

Nikolai Varbi matus toimub 19. mail 2017 kell 11:30 pärnamäe krematooriumis. Omaksed on palunud pärgi ja kimpe mitte tuua.