ROK: Meresõudmine võib jõuda Los Angelese OMi kavva

Vahur Mäe, toimetaja   |   10. dets. 2020, 12:24

Esmaspäeval saabus rahvusvaheliselt sõudeliidult (FISA) teade 2024. aastal toimuvate Pariisi olümpiamängude teemal. Nimelt on FISA rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) varem avaldanud soovi, et Pariisi mängudel võiks kergekaalu paadiklasside arvelt esmakordselt kavas olla meresõudmine.

ROK-i hinnangul on tegemist sõuderingkonna poolt tehtud olulise avaldusega, mis võimaldaks mängude programmi anda lisandväärtust: uut sõudeala oleks avarate ranniku- ja merepiirkondade rohkuse tõttu paindlik korraldada, mis võimaldaks sõudmise juurde tuua uusi saare- ja rannikuriike.


Võistlejad spetsiaalsetel merepaatidel (foto: www.worldrowing.com)

Sel põhjusel otsustas ROK lülitada meresõudmine esmakordselt 2026. aastal Dakaris Senegalis toimuvate noorte olümpiamängude, ent mitte veel Pariisi olümpiaadi programmi. Pressiteates seisab takistavate asjaoludena, et vähem kui kolme aasta pärast toimuva suurvõistluste korraldamist on mõjutanud pandeemia, korraldustoimkond peab kulusid kärpima ja programmgi on juba terviklik. Seetõttu ei lisandu ühtki uut spordiala, esiti plaanitud 14 paadiklassiga sõudeprogrammgi jääb paika.

2028. aastal toimuvad olümpiamängud USA-s Los Angeleses . ROK hindab neid mänge silmas pidades meresõudmise kavva lülitamise ettepanekut perspektiivseks, kuna see haakuks tugevalt jõuproovi kontseptsiooniga. Otsus uue sõudmise alasuuna saatuse kohta võib selguda juba järgmisel aastal

Lisaks teatab FISA, et sõudmine on üks kümnest spordialast, mis peab ROK-i otsuse põhjal Pariisi olümpiaks atleetide arvu kärpima: 526 asemel pääseb veele 502 sportlast. FISA presidendi Jean-Christophe Rollandi sõnutsi on kergekaalusõudjatel põhjust rõõmustamiseks. „Hea uudis on see, et need paadiklassid jäävad Pariisis kärpimata ja kerged sportlased, keda on väga palju, saavad endale veel ühed mängud,“ rääkis Rolland. Rahvusvaheline spordialaliit kavatseb tema sõnutsi kärpekohad üle vaadata paari kuu jooksul.