Sõudetreenerite kutseeksamite väljakuulutamine

Eesti Sõudeliit   |   15. mai 2006, 13:51

Eesti Sõudeliidu kutsekomisjon kuulutab välja treeneri II, IV ja V kategooria kutseeksami 25. juulil 2006. aastal

Taotluste vastuvõtmise tähtaeg Treeneri II, IV ja V taseme eksamil osaleda soovijatel palume esitada selleks vajalikud dokumendid Eesti Sõudeliidu kutsekomisjonile ( Eesti Sõudeliit, Sõudebaasi tee 21, 13517 Tallinn) hiljemalt 9. juuniks 2006.a. Taotlejale esitatavad nõuded, taotluse esitamiseks vajalike dokumentide loetelu ja blanketid leiate lisades 1, 2 ja 3.

Eksami toimumise ajast ja kohast informeeritakse eksamile lubatud isikuid täiendavalt.

Eksamitasu:
Treener II kutseeksam 500.- krooni, kui treeneri tööandja on vastava spordialaliidu liikmeks olev klubi, 750.- krooni kõigil muudel juhtudel Treener IV kutseeksam 700.- krooni, kui treeneri tööandja on vastava spordialaliidu liikmeks olev klubi, 1050.- krooni kõigil muudel juhtudel
Treener V kutse omistamine 800.- krooni, kui treeneri tööandja on vastava spordialaliidu liikmeks olev klubi, 1200.- krooni kõigil muudel juhtudel.

Eksamitasu kanda üle Eesti Sõudeliidu arveldusarvele 10052027558007 Eesti Ühispank.

12.05.2006
Jaak Jürimäe
ESL kutsekvalifikatsiooni omistamise komisjoni esimees  

NB! Olulised blanketid osalejale allalaadimiseks: EKSAMI LÄBIVIIMISE KORD, OSALEJA AVALDUS, OSALEJA CV.