Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi spordistipendium!

Eesti Sõudeliit   |   17. juuni 2016, 12:50

Teade Tartu Ülikooli Akadeemiliselt Spordiklubilt

Teie alaliidu andekas noorsportlane, kes asub õppima Tartu Ülikooli, on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi spordistipendiumile õppeaastaks 2016/2017. Edastan spordistipendiumi statuudi ja taotlusvormi.

Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi annab välja kuni viis spordistipendiumi silmapaistvaid tulemusi näidanud alla 23-aastastele noorsportlastele, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilasteks (kõrghariduse esimesele astmele või magistriõppesse) ja esindavad võistlustegevuses Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi.
Stipendium suurus on 2000 € ja see määratakse üheks õppeaastaks. Väljamakseid tehakse septembrist juunini võrdsetes osades (200 € kuus).

Taotlus stipendiumile kandideerimiseks tuleb koos spordialaliidu kinnitusega esitada Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatusele (e-mailiga info@tysk.ee või paberil Ujula 4, Tartu) hiljemalt üks nädal enne õppeaasta algust

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi spordistipendiumi statuut

 1. Spordistipendiumi eesmärgiks on aidata Tartu Ülikooli tippsportlastest üliõpilastel omandada kõrgharidust kõrghariduse esimesel ja teisel astmel valitud õppekaval.
 2. Igal õppeaastal antakse välja kuni viis spordistipendiumi silmapaistvaid tulemusi näidanud alla 23-aastastele noorsportlastele, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilasteks ja esindavad võistlustegevuses Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi.
 3. Spordistipendiumi suurus üheks õppeaastaks on 2000 (kaks tuhat) eurot. Väljamakseid tehakse septembrist juunini võrdsetes osades spordistipendiaadi arveldusarvele.
 4. Spordistipendiumile võib kandideerida Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis saavutussporditasemel arendavatel spordialadel.
 5. Spordistipendiumi vormikohane taotlus koos spordialaliidu kinnitusega, tuleb esitada Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatusele hiljemalt üks nädal enne Tartu Ülikooli akadeemilises kalendris kinnitatud õppeaasta algust.
 6. Spordistipendiaadid valib ja kinnitab hiljemalt Tartu Ülikooli akadeemilises kalendris kinnitatud õppeaasta alguseks Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordilubi juhatus, kaasates vajadusel eksperte.
 7. Spordistipendiumi makstakse nominaalse õppeaja vältel ja kuni ühel pikendusaastal.
 8. Spordistipendiumi maksmine peatatakse akadeemilise puhkuse ajaks.
 9. Spordistipendium lõpetatakse, kui spordistipendiaat eksmatrikuleeritakse Tartu Ülikoolist, spordistipendiaat keeldub esindama Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi või tema sportlikes tulemustes pole toimunud arengut.
 10. Spordistipendiaat kohustub Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi viivitamatult informeerima statuudi punktides 8 ja 9 ilmnenud asjaoludest.
 11. Spordistipendiaadi sportlike tulemuste arengut hinnatakse üks kord aastas enne uue stipendiumiperioodi algust.
 12. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi sõlmib spordistipendiaadiga stipendiumilepingu.
 13. Spordistipendium on vabastatud tulumaksust.