Tippsportlaste haridusstipendium 2017/2018 õppeaasta sügissemestriks

Eesti Sõudeliit   |   12. sept. 2017, 18:04

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2017/2018. õppeaasta sügissemestriks.

 Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
  –  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
  –  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
  –  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
  –  ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
  –  avalik-õiguslikus ülikoolis
  –  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  –  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
  –  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  –  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
  –  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
  –  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 200 eurot.
Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt  25.septembriks digiallkirjastatult e-postile: natalja / ät / eok.ee 

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.
NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.
Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.