2019. aasta riikliku noortespordi toetuse jagamine

Eesti Sõudeliit   |   29. märts 2019, 19:06

Tulenevalt Eesti Sõudeliidu ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) vahel sõlmitud lepingust avalikustab Eesti Sõudeliit riikliku noortespordi toetuse jagamise korra.

Riikliku noortespordi toetuse jagamist reguleerivad aktid on:
1) 2019. aasta riigieelarve seadus.
2) EOK ja Sõudeliidu vahel 06.02.2019 sõlmitud Noortespordi toetuse leping nr 4-5/2019/73.
Eeltoodud aktide alusel eraldatakse Sõudeliidule riikliku noortespordi toetust summas 31’063€. Tulenevalt seadusest on alaliit kohustatud vähemalt 75% toetussummast jagama noortespordiga tegelevate klubide vahel ja 25% on õigus jätta alaliidu käsutusse koondiste lähetamisega seotud kulude katteks. Sõudeliidu juhatuse otsustega on läbi aegade vastav proportsioon olnud 80:20.

Seega 2019. aasta toetusest 80% ehk 24’850€ jaotatakse klubide vahel ning 20% ehk 6’213€ jääb alaliidu käsutusse.
Noortespordi toetus lakub kahes osas – märtsis 60% ja maikuus 40%

Dokumendi täisteksti on leitav SIIT