EOK õppestipendiumikonkursi väljakuulutamine

Vahur Mäe, toimetaja   |   23. jaan. 2006, 10:16

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine (EOK) 18. jaanuar 2006 Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlasele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks kuni 10000.- krooni õppesemestris. Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele: – on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või – on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul. – järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele. Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks: – avalik-õiguslikus ülikoolis – eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel – riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis – erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel – riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses – Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või munitsipaalkutseõppeasutuses – või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 31. jaanuariks 2006 aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või faksil 603 1501. Avalduses tuleb ära märkida: isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.