FISA erakorralise kongressi kokkuvõte

Robert Väli   |   22. veebr. 2013, 18:46

Robert Väli, juhtuse liige, kongressi delegaat, rahvusvahelise kategooria kohtunik

2013 FISA extraordinary logo

15-17.veebruaril 2013 toimus Kopenhagenis FISA erakorraline kongress. Erakorralisi kongresse peetakse kord nelja aasta kohta, olümpiaaastale järgneval aastal.Tavaliselt tegeleb erakorraline kongress vaid reeglitega ja nii ka sel korral.

Suuri sisulisi muudatusi ei ole palju kuid vormilisi muudatusi on üks jagu: Reegliraamatu (FISA Rule Book) tekstis vahetavad mitmed reeglid või tekstiblokid asukohta, ehk et reeglistikku on püütud üles ehitada loogilisemalt. Mõned üldisemat huvi pakkunud muudatused või muudatuste ettepanekud:

FISA president peab olema sõudmisele pühendunud inimene

Nüüdsest on FISA presidendi, asepresidendi ja laekuri (Treasurer) ametikohale kandideerijale seatud nõue, et enne kandideerimist peab ta olema vähemalt 4 (neljal) korral võistelnud Olümpia, Paraolümpia või Maailmameistrivõistluste tasemel või peab olema osalenud vähemalt 4 korral FISA kongressil.
Selgituseks: sellise reegli mõte seisneb selles, et FISA presidendiks kandideeriksid vaid täielikult sõudmisele pühendunud inimesed ja välistada võimalus, et keegi rahajõmm nö suure raha toel ostaks endale presidendi koha. Tuleb öelda, et väga põhimõttekindel otsus maailma vanima spordiföderatsiooni poolt.

65-aasta reegel

Senini oli ametnike vanuse ülempiiriks 65 aastat ja nii see ka jäi. Oli ettepanek tõsta vanuse piirmäära 70-le aastale kuid see ei leidnud vajalikku toetust. Sama ettepanek oli tehtud ka kohtunike (FISA kohtuniku litsentsi omavate kohtunike) kohta kuid peale seda kui 65-aasta reegel jäi kehtima võeti ka kohtunike vanusepiiri tõstmine päevakorralt maha.

100m tsoon kaob

MK regattidel oli 100m tsoon kaotatud juba mõni aasta tagasi, nüüd on see üldse määrustikust välja võetud.
Starditsooni  mõte seisnes selles, et stardis saab paadikonstruktsioon küllalt suure füüsilise koormuse osaliseks ning kui varustuse purunemine toimus starditsoonis, siis oli võimalik asjaosalise märguande peale võistlussõit peatada ja anda uus start või lükata konkreetne võistlussõit hilisemale ajale. Täna on olukord selline, kus kasutatavad materjalid ei jää enam alla kosmosetehnikale ja vajadus sellise tsooni järele puudub. Ja tuleb ka tunnistada, et pigem hakati 100-meetri tsooni kasutama selleks, et ebaõnnestunud stardi järele saada uus võimalus, kuigi reeglid olid piisavalt ühemõtteliselt selged – ainult varustuse purunemine annab võimaluse sõit peatada.

Võistlemine mitme riigi eest

Reegel 16, Sobivus (lubatavus), sai konkreetsema sõnastuse neiks juhtumeiks kus sportlasel on rohkem kui 1 (ühe) riigi kodakondsus. Kui sportlane on võistelnud ühe riigi eest ja tahab teha edaspidi võistelda teise riigi eest, siis saab ta seda teha kahe aasta möödudes.

Võistluseelne tervisekontroll

Alates 1.jaanuarist 2014 peavad tipptasemel võistlevad atleedid olema läbinud reeglitega ettenähtud tervisekontrolli. Muudatus tuleneb suurest hulgast äkksurmade arvust, millised viimasel ajal spordis toimunud.Kergekaalus muudatusi ei tule
Kongressile tehtud muudatused ei saanud vajalikku arvu poolthääli ning muudatusi ei tule.
Soovitud muudatus seisnes selles, et kehtima hakanuks vaid üks konkreetne kaal: meestel 70 kg ja naistel 57 kg.LW1x (naiste kergekaalu ühepaat) olümpiaklassiks? EI!
Kanada poolt oli selline ettepanek tehtud, Nõukogu seda ka toetas kuid möönis, et kui ka õnnestub mõni paadiklass lisada Olümpiamängude kavva, siis mõne teise paadiklassi arvelt, sest spordialade osavõtjate arv on limiteeritud. Kanada võttis oma ettepaneku maha.

W4- ehk naiste roolijata neljapaat tagasi MMi programmi

Reeglid näevad ette, et kui mingis paadiklassis on kolmel järjestikkusel MM-l vähem kui 7 paatkonda, siis see paadiklass eemaldatakse programmist. Just see juhtus 2011.aastal W4- ga. Samas aga pole 8-paadi väljapanek enamusele riikidele jõukohane ja nii kaotaks naiste üksikaerusõudmine kui neljapaate enam programmis poleks.

Para-Rowing

Adaptive rowing (meie kasutame terminit invasõudmine) on nüüdsest pararowing. Põhjuseks keeleline ühtlustamine (näit Paralümpia) ning lisaks on sõudmisega otseselt mittekokkupuutuvatel inimestel raske aru saada sõna adaptive tähendusest. 
Kas eesti keeles kasutada terminit parasõudmine, see on meie enda otsustada. Invasõudmine tundub allakirjutanule kuidagi suupärasem kui parasõudmine, mis manab silme ette UFOd ja muud paranähtused …

Invasõudmine …

… sai juurde ühe paadiklassi – Mix2x, ehk paarisaerulise kahepaadi segavõistkonna. Nõukogu poolt oli ettepanek pikendada invasõudmise distants 1000m -lt 2000-ni kuid see ei saanud vajalikku arvu poolthääli.
Soovitud muudatuse põhjenduseks oli võistluste korralduslik külg – MMi ülimalt tiheda programmi raames on küllalt keeruline korraldada starti poole distantsi pealt või siis lõpetada võistlus poole distantsi peal nagu see toimus 2011.aasta MM-l Bledis.

Veteranid …

… saavad juurde uue vanuseklassi – K, ehk 85-aastased ja vanemad

Meeste võistlus on meestele ja naiste võistlus on naistele

Tuleb uus reegel lühikese ja konkreetse sõnastusega: ainult mehed võivad võistelda meeste võistlussõitudes ja ainult naised naiste võistlussõitudes.